Wyłączniki różnicowoprądowe stosuje się jako zabezpieczenie elektryczne. Służą one do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ograniczają skutki uszkodzenia urządzeń - w tym wywołanie pożaru. Wyłączniki te rozłączają obwód kiedy wykryją różnice w przepływie prądu elektrycznego. Inne nazwy tych wyłączników to: różnicówka lub wyłącznik przeciwporażeniowy.

Wyłączniki przeciwporażeniowe zbudowane są z kilku elementów takich jak: zestyk torów prądowych z dźwignią, wyzwalacz różnicowoprądowy, wyłącznik testu, przekładnik Fareentiego. Wyłącznik testu jest niezwykle istotny i powinien być włączany przez klientów co jakiś czas, dzięki czemu sprawdzamy wyłącznik w trakcie użytkowania i wydłużamy jego żywotność.

Wyłączniki możemy podzielić ze względu na czułość: wysokoczułe do 30 mA, średnio 30-500 mA, nisko powyżej 500 mA; jak również ze względu na rodzaje prądów: AC oraz A.

Najbardziej popularne wyłączniki stosowane w gospodarstwach domowych to 25A, 40A, wyłączniki o większym amperarzu stosowane są w przemyśle.

W ofercie posiadamy wyłączniki różnicowoprądowe takich firm jak: Hager, Eaton, Legrand, ETI, Kanlux czy Bemko.

Wyłączniki różnicowoprądowe 

na stronę

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: AC.

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: AC.

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: AC.

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 300/500/1000 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: A-HI.

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 300/500/1000 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: A-HI.

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 300/500/1000 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: A-HI.

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 300 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: A-HI.

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: HI.

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: A-HI.

Prąd znamionowy In: 125 A. Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA. Szerokość w modułach: 6. Napięcie znamionowe Un: 400 V~. Stopień ochrony: IP 40. Wykonanie: A-HI.

Wyłączniki różnicowoprądowe stosuje się jako zabezpieczenie elektryczne. Służą one do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ograniczają skutki uszkodzenia urządzeń - w tym wywołanie pożaru. Wyłączniki te rozłączają obwód kiedy wykryją różnice w przepływie prądu elektrycznego. Inne nazwy tych wyłączników to: różnicówka lub wyłącznik przeciwporażeniowy.

Wyłączniki przeciwporażeniowe zbudowane są z kilku elementów takich jak: zestyk torów prądowych z dźwignią, wyzwalacz różnicowoprądowy, wyłącznik testu, przekładnik Fareentiego. Wyłącznik testu jest niezwykle istotny i powinien być włączany przez klientów co jakiś czas, dzięki czemu sprawdzamy wyłącznik w trakcie użytkowania i wydłużamy jego żywotność.

Wyłączniki możemy podzielić ze względu na czułość: wysokoczułe do 30 mA, średnio 30-500 mA, nisko powyżej 500 mA; jak również ze względu na rodzaje prądów: AC oraz A.

Najbardziej popularne wyłączniki stosowane w gospodarstwach domowych to 25A, 40A, wyłączniki o większym amperarzu stosowane są w przemyśle.

W ofercie posiadamy wyłączniki różnicowoprądowe takich firm jak: Hager, Eaton, Legrand, ETI, Kanlux czy Bemko.