Gniazda bezpiecznikowe do wkładek topikowych, bezpieczników cylindycznych.

Gniazda bezpiecznikowe 

Gniazda bezpiecznikowe do wkładek topikowych, bezpieczników cylindycznych.