Przepusty membranowe do rozdzielni elektrycznych.

Przepusty membranowe 

Przepusty boczne membranowe służą do wprowadzania kabli niskiego napięcia. Wejścia kablowe: 2 x (12-21 mm), 2 x (8-15 mm), 6 x (5-8 mm).

Przepusty boczne membranowe służą do wprowadzania kabli niskiego napięcia. Wejścia kablowe: 1 x D-40 mm, 15 x D-20 mm.    

Przepusty boczne membranowe służą do wprowadzania kabli niskiego napięcia. Wejścia kablowe: 9 x (18-30 mm/ 10-14 mm), 4 x (10-15 mm), 4 x (5-10 mm).

Przepusty boczne membranowe służą do wprowadzania kabli niskiego napięcia. Wejścia kablowe: 1 x 20-26 mm/12-55 mm, 16 x 8-14 mm/7-10 mm, 4 x 14-20 mm/ 5-10 mm, 4 x 5-7 mm.

Przepusty boczne membranowe służą do wprowadzania kabli niskiego napięcia. Wejścia kablowe: 2 x (24-54 mm), 1 x (30-59 mm), 3 x (6-14 mm).      

Przepusty boczne membranowe służą do wprowadzania kabli niskiego napięcia. Wejścia kablowe: 1 x 17-32 mm, 2 x 12-18 mm, 16 x 10-14 mm, 12 x 7-12 mm, 4 x 6-10 mm.   

Przepusty boczne membranowe służą do wprowadzania kabli niskiego napięcia. Wejścia kablowe: 49 x (7-13 mm), 1 x (15-25 mm).

Przepusty membranowe do rozdzielni elektrycznych.