Systemy anyoblodzeniowe do rur, rynien, na schody, pod pojazdy.

Systemy anytyoblodzeniowe 

na stronę

Urządzenie mierzące temperaturę oraz wykrywające wilgoć wokół siebie. Zmierzone dane przekazuje do regulatora sterującego całym systemem grzejnym wg nastawionych wartości.

Urządzenie składa się z przewodu dwużyłowego i wbudowanego elementu pomiarowego. Zmierzone dane przekazywane są do regulatora sterującego całym systemem grzejnym wg nastawionych wartości.

Urządzenie składa się z przewodu dwużyłowego i wbudowanego elementu pomiarowego. Zmierzone dane przekazywane są do regulatora sterującego całym systemem grzejnym wg nastawionych wartości.

Urządzenie składa się z przewodu dwużyłowego i wbudowanego elementu pomiarowego. Zmierzone dane przekazywane są do regulatora sterującego całym systemem grzejnym wg nastawionych wartości.

Urządzenie mierzące temperaturę oraz wykrywające wilgoć wokół siebie. Zmierzone dane przekazuje do regulatora sterującego całym systemem grzejnym wg nastawionych wartości.

Dwustanowy regulator topienia śniegu. Dwustanowy regulator topienia śniegu Zakres regulacji od 0°C do +10°C. Wyświetlacz graficzny podświetlany

Termostat ETR2 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym s u!$cym do sterowania elektrycznymi systemami przeciwoblodzeniowymi dachów, rynien, wpustów dachowych podjazdów, schodów itp.

Klips z materiału odpornego na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zapewnia stabilne zamocowanie przewodu w rurach spustowych.

Klips z materiału odpornego na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zapewnia stabilne zamocowanie przewodu w rynnach.

Kabel jest na stałe połączony z termostatem, który włącza ogrzewanie, gdy wykrywa temperaturę spadającą poniżej ok. 3-5°C i wyłącza grzanie, gdy wyczuwa temperaturę wzrastającą powyżej ok.13-15°C. Dzięki temu kabel nie wymaga nadzoru i pracuje automatycznie. Zestaw zakończony z jednej strony kablem zasilającym z wtyczką, natomiast z drugiej strony mufką...

Systemy anyoblodzeniowe do rur, rynien, na schody, pod pojazdy.