Imadła, narzędzia co ściskania oraz trzymania nieruchomo przedmiotów.

Imadła i ściski