Mierniki przeznaczone do badania natężenia oświetlenia.