Pirometry służą co bezdotykowego pomiaru temperatury.

Pirometry 

Pirometry służą co bezdotykowego pomiaru temperatury.