Pirometry służą co bezdotykowego pomiaru temperatury.

Pirometry