Gniazda przenośne stosowane w przedłużaczach domowych oraz inne gniazda do różnych zastosowań.

Gniazda przenośne 

na stronę