Złącz odgromowe.

Złącza 

na stronę

Zastosowanie: szybki i sprawny pomiar rezystancji uziemień, sprawdzenie poprawności działania całego układu. Ocynk ogniowy.

Zastosowanie: szybki i sprawny pomiar rezystancji uziemień, sprawdzenie poprawności działania całego układu. Ocynk ogniowy.

Zastosowanie: szybki i sprawny pomiar rezystancji uziemień, sprawdzenie poprawności działania całego układu. Ocynk ogniowy.

Zastosowanie: do połączeń elementów instalacji odgromowej z uziomem. Ocynk ogniowy.

Zastosowanie: do zamykania pętli z drutu stalowego przy wykonaniu naciągów.