Śruby do naciągów odgromowych.

Śruby 

Śruby do naciągów odgromowych.