Abex Luna, system podtynkowy modułowy, do montażu w ramkach wielokrotnych. Różna kolorystyka.

Luna 

na stronę

Gniazdo umieszczone na końcu instalacji antenowej, służy do podłączenia telewizji, telewizji satelitarnej i radia.

Gniazdo z uziemieniem (bolcem) z przesłoną, bryzgodoporne z pokrywą w kolorze wyrobu lub z pokrywą dymną.

Gniazdo podwójne - telefoniczne, komputerowe uniwersalne 8pin, ISDN, możliwiość podłczenia 4,6,8-pin. 

Przycisk przeznaczony do włączania dzwonka lub światła. Po naciśnięciu następuje mechaniczne odbicie przycisku.

Przycisk przeznaczony z podświetleniem do włączania dzwonka lub światła. Po naciśnięciu następuje mechaniczne odbicie przycisku.

Łącznik pojedynczy, wyposażony w klawisz pojedynczy, posiada możliwość łączenia w obrębie pojedynczego obwodu, przez co działa na zasadzie przełącznika (sprężyna nie odbija z powrotem po puszczeniu przycisku).

Łącznik pojedynczy z podświetleniem, wyposażony w klawisz pojedynczy, posiada możliwość łączenia w obrębie pojedynczego obwodu, przez co działa na zasadzie przełącznika (sprężyna nie odbija z powrotem po puszczeniu przycisku).

Łącznik krzyżowy, to włącznik wstawiany pojedynczo lub w większej ilości pomiędzy dwa końcowe włączniki schodowe, przez co umożliwia stosowanie instalacji schodowej dla dowolnej ilości kondygnacji.

Łącznik krzyżowy z podświetleniem, to włącznik wstawiany pojedynczo lub w większej ilości pomiędzy dwa końcowe włączniki schodowe, przez co umożliwia stosowanie instalacji schodowej dla dowolnej ilości kondygnacji.

Abex Luna, system podtynkowy modułowy, do montażu w ramkach wielokrotnych. Różna kolorystyka.