Przekaźniki instalacyjne służą do przełączania obwodów 1 fazowych lub 3 fazowych przy prądach do 20A. Dzięki uniwersalnym możliwościom użytkowym mogą zostać wykorzystane w budownictwie mieszkaniowym do następujących funkcji: załączania urządzeń oświetleniowych i grzewczych, załączania wentylacji i klimatyzacji, załączania centralnego ogrzewania, załączania rolet i żaluzji, załączania lamp żarowych i lamp gazowych.

Przekaźniki instalacyjne 

Styki 2Z+2R. Szerokość w modułach: 2. Napięcie: 230V AC. Z przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 4Z. Szerokość w modułach: 2. Napięcie: 230V AC. Z przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 2R. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 230V AC. Z przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 1Z. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 230V AC. Z przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 1Z+1R. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 230V AC. Z przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 2Z. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 230V AC. Z przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 2Z+2R. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 24V DC. Z diodą LED, przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 2Z. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 24V DC. Z diodą LED, przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 1Z. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 230V AC. Z diodą LED, przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 1Z+1R. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 230V AC. Z diodą LED, przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 2Z. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 230V AC. Z diodą LED, przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 1Z+1R. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 24V AC. Z diodą LED, przyciskiem ręcznego załączania.

Styki 2Z. Szerokość w modułach: 1. Napięcie: 24V AC. Z diodą LED, przyciskiem ręcznego załączania.

Przekaźniki instalacyjne służą do przełączania obwodów 1 fazowych lub 3 fazowych przy prądach do 20A. Dzięki uniwersalnym możliwościom użytkowym mogą zostać wykorzystane w budownictwie mieszkaniowym do następujących funkcji: załączania urządzeń oświetleniowych i grzewczych, załączania wentylacji i klimatyzacji, załączania centralnego ogrzewania, załączania rolet i żaluzji, załączania lamp żarowych i lamp gazowych.