Lista produktów producenta: Areva

Areva to producent wysokiej jakości przekaźników przemysłowych stosowanych w zakładach produkcyjnych. 

na stronę

Jednofunkcyjny - opóźnione załączanie, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 0,1 - 1,2s. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - opóźnione załączanie, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - opóźnione załączanie, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12min. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - opóźnione załączanie, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 10 - 120s. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 0,1 - 1,2s. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12min. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12s. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 10 - 120s. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączanie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 3p/zwłoczny.

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączanie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny + 1p/bezzwłoczny.

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączanie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu poprzez zestyk zewnętrzny lub transoptor. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe:...

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączanie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu poprzez zestyk zewnętrzny lub transoptor. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe:...

Jednofunkcyjny - (E3) praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Niezależne, cyfrowe nastawy zakresu czasu oraz czasu T1 i T2. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (E4) praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Niezależne, cyfrowe nastawy zakresu czasu oraz czasu T1 i T2. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (E1) praca jednego cyklu (start od opóźnionego załączenia). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Niezależne, cyfrowe nastawy zakresu czasu oraz czasu T1 i T2. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (E2) praca jednego cyklu (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Niezależne, cyfrowe nastawy zakresu czasu oraz czasu T1 i T2. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (A) opóźnione załączanie. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (B) załączenie na nastawiony czas. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (C) praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia). Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (D) praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny.

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączenie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu poprzez zestyk zewnętrzny lub transoptor. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe:...

Jednofunkcyjny - (A) opóźnione załączanie. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (B) załączenie na nastawiony czas. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.