Lista produktów producenta: Areva

Areva to producent wysokiej jakości przekaźników przemysłowych stosowanych w zakładach produkcyjnych. 

na stronę

Jednofunkcyjny - opóźnione załączanie, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - opóźnione załączanie, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12min. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - opóźnione załączanie, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 10 - 120s. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 0,1 - 1,2s. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12min. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 1 - 12s. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - załączanie na nastawiony czas, jednozakresowy przekaźnik czasowy z analogową nastawą czasu. Zakres: 10 - 120s. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączanie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 3p/zwłoczny.

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączanie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny + 1p/bezzwłoczny.

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączanie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu poprzez zestyk zewnętrzny lub transoptor. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe:...

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączanie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu poprzez zestyk zewnętrzny lub transoptor. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe:...

Jednofunkcyjny - (E3) praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Niezależne, cyfrowe nastawy zakresu czasu oraz czasu T1 i T2. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (E4) praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Niezależne, cyfrowe nastawy zakresu czasu oraz czasu T1 i T2. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (E1) praca jednego cyklu (start od opóźnionego załączenia). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Niezależne, cyfrowe nastawy zakresu czasu oraz czasu T1 i T2. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (E2) praca jednego cyklu (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Niezależne, cyfrowe nastawy zakresu czasu oraz czasu T1 i T2. Zakres: 0,001s - 99h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (A) opóźnione załączanie. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (B) załączenie na nastawiony czas. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (C) praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia). Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (D) praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 1p/zwłoczny.

Wielofunkcyjny: opóźnione załączanie, załączenie na nastawiony czas, praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu poprzez zestyk zewnętrzny lub transoptor. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe:...

Jednofunkcyjny - (A) opóźnione załączanie. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Jednofunkcyjny - (B) załączenie na nastawiony czas. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie: 230V. Styki wyjściowe: 2p/zwłoczny.

Wielofunkcyjny: praca jednego cyklu (start od opóźnionego załączenia), praca jednego cyklu (start od załączenia na nastawiony czas), praca cykliczna (start od opóźnionego załączenia), praca cykliczna (start od załączenia na nastawiony czas). Wejścia sterujące RESET i STOP do zerowania lub zatrzymania odmierzanego czasu. Zakres: 0,01s - 100h. Napięcie:...