Liczniki impulsów służą do zliczania sygnałów napięciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki np. do kontroli liczby uderzeń prasy, liczby obrotów urządzenia rotującego, liczby elementów schodzących z taśmy produkcyjnej itp. Liczniki impulsów montowane są głównie na szynie DIN w rozdzielniach elektrycznych. W ofercie posiadamy liczniki firm Hager oraz F&F.

Liczniki impulsów 

Modułowy koncentrator impulsów wejściowych (liczniki energii, ciepła, wody) z wyświetlaczem i wyjściem RS485 Jbus/Modbus.

Licznik czasu pracy do sumowania roboczogodzin urządzeń elektrycznych np. obrabiarek, wykorzystywane do ogrzewania podłogowego przy podłączeniu mierników prądu. Przyłączenie: równoległe dołączenie do obwodu zasilania odbiornika.

Programowalny. Licznik CLG-03 jest programowalnym, wielofunkcyjnym licznikiem elektronicznym umożliwiającym zliczanie godzin pracy przyłączonych urządzeń lub układów w zakresie od 1 do 999 999, co odpowiada maksymalnemu okresowi pracy przekraczającemu 114 lat.

Panelowe. Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać.

Panelowe. Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać.

Programowalny. Liczniki impulsów służą do zliczania sygnałów napięciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki.

Programowalny. CLI-02 jest programowalnym,wielofunkcyjnym licznikiem elektronicznym umożliwiającym zliczanie impulsów zewnętrznych w zakresie od 0 do 99 999 999 999 (lub przy wykorzystaniu wewnętrznego dzielnika do 99 999 999 999).

Panelowy. Licznik impulsów służy do zliczania sygnałów napięciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki.

Liczniki impulsów służą do zliczania sygnałów napięciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki np. do kontroli liczby uderzeń prasy, liczby obrotów urządzenia rotującego, liczby elementów schodzących z taśmy produkcyjnej itp. Liczniki impulsów montowane są głównie na szynie DIN w rozdzielniach elektrycznych. W ofercie posiadamy liczniki firm Hager oraz F&F.