Regulatory temperatury te służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. Regulatory te sprzedawane są zazwyczaj z sondami zewnętrznymi które badają zarkes temperatury. W ofercie posiadamy regulatory temperatury montowane na szynie DIN oraz w puszcze FI60 takich firm jak: Zamel, F&F, Novatek Electro, Hager.

Regulatory temperatury 

na stronę

Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury służy do pomiaru i kontroli temperatury z czterech czujników PT100 podłączonych w układzie 2- lub 3-przewodowym oraz wyświetlania odczytów na wyświetlaczu i podania sygnałów alarmowych w przypadku przekroczenia zakresu któregoś z parametrów. Może być stosowany do ochrony: silników i generatorów, trójfazowych suchych...

Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury TR-101 służy do pomiaru i kontroli temperatury z czterech niezależnych czujników podłączonych w konfiguracji 2- lub 3-przewodowej oraz wyświetlania odczytów na wyświetlaczu.Przekaźnik może być stosowany w różnych gałęziach przemysłu, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Czujnik temperatury NTS-01 współpracuje z regulatorami temperatury RTM-01 i RTM-20 produkcji Zamel, przeznaczony jest do montażu natynkowego.

Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi układami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem MCK-102-14 służy do sterowania komorami mroźniczymi, ladami i monoblokami chłodniczymi oraz innymi handlowymi i przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi.

Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi układami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem MCK-102-20 służy do sterowania komorami mroźniczymi, ladami i monoblokami chłodniczymi oraz innymi handlowymi i przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi.

Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi urządzeniami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem MSK-301-85 przeznaczony jest do sterowania komorami mroźnymi, ladami chłodniczymi, monoblokami i innymi handlowymi i przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi.

Obniżka!

Pokojowy regulator temperatury. Z programatorem tygodniowym. Zakres temp. 0÷60ºC. CRT-04 jest programowalnym, wielofunkcyjnym regulatorem elektronicznym umożliwiającym sterowanie urządzeniami grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury pomieszczenia lub kontroli temperatury otoczenia. Sonda w komplecie z regulatorem.

Obniżka!

Przemysłowy regulator temperatury. 2-funkcyjny. Zakres temp. -100÷400ºC. Regulator realizuje wybraną funkcję pracy w oparciu o indywidualne wpisy parametrów temperatury, histerezy, opóźnienia zadziałania i innych wprowadzonych przez użytkownika. Sonda sprzedawana osobno.

Obniżka!

Przemysłowy regulator temperatury. Regulator temp. 10-funkcyjny. Zakres temp. -100÷400ºC. CRT-06 jest programowalnym, wielofunkcyjnym regulatorem elektronicznym umożliwiającym sterowanie urządzeniami grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury pomieszczenia, kontroli temperatury otoczenia oraz temperatury substancji w warunkach przemysłowych z...

Obniżka!

Przemysłowy regulator temperatury. Typu PID. Zakres temp. 0÷400ºC. CRT-15T jest cyfrowym regulatorem temperatury przystosowanym do regulowania temperatury poprzez włączanie i wyłączanie odbiornika podłączonego do wyjścia przekaźnikowego regulatora. Sonda w komplecie z regulatorem.

Obniżka!

RT-820 zakres temperatury 4÷30°C. Regulatory temperatury ogólnego stosowania służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

Obniżka!

RT-821 zakres temperatury -4÷5°C do systemów przeciwoblodzeniowych. Regulatory temperatury ogólnego stosowania służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

Obniżka!

RT-822 zakres temperatury 30÷60°C. Regulatory temperatury ogólnego stosowania służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

Obniżka!

RT-823 zakres temperatury 60÷95°C. Regulatory temperatury ogólnego stosowania służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

Obniżka!

Pokojowy regulator temperatury. Termostat. Zakres temp 5÷35ºC. Regulator temperatury RT-824 przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi zasilanymi napięciem 230V, o prądzie maksymalnym nie przekraczającym 16A. Sonda w komplecie z regulatorem.

Obniżka!

Pokojowy regulator temperatury. Z programatorem tygodniowym. Zakres temp. 5÷60ºC. Regulator temperatury RT-825 przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi zasilanymi napięciem 230V, o prądzie maksymalnym nie przekraczającym 16A. Sonda w komplecie z regulatorem.

Obniżka!

RT-826, Cyfrowy. Zakres temp. -25÷130ºC. Regulator temperatury służy do sterowania urządzeniami grzewczymi i wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. 

Regulator temperatury RTM-01 służy do sterowania odbiornikami (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe) w zależności od temperatury panującej w otoczeniu zewnętrznego czujnika NTC. Urządzenie posiada możliwość regulacji temperatury zadanej za pomocą potencjometru znajdującego się na panelu przednim w zakresie +5 oC ÷ +40 oC. Do poprawnej pracy urządzenie...

Cyfrowy regulator temperatury RTM-20 służy do sterowania odbiornikami (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe) w zależności od temperatury panującej w otoczeniu zewnętrznego czujnika NTC. Urządzenie posiada możliwość regulacji temperatury zadanej w zakresie +5 oC ÷ +60 oC. Do poprawnej pracy urządzenie wymaga podłączenia zewnętrznej sondy NTC-03. Sonda nie...

Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę oczekiwaną i temperaturę odniesienia, wybranie gotowej krzywej lub zmiana funkcji na regulację pokojową. Regulator utrzymuje temperaturę na źródle ciepła odpowiednią do punktu odniesienia (np. temperatury zewnętrznej lub...

Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę oczekiwaną i temperaturę odniesienia, wybranie gotowej krzywej lub zmiana funkcji na regulację pokojową. Regulator utrzymuje temperaturę na źródle ciepła odpowiednią do punktu odniesienia (np. temperatury zewnętrznej lub...

Obniżka!

Sonda przeznaczona do współpracy z regulatorami:  RT-820, RT-821, RT-822, RT-826.

Regulatory temperatury te służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. Regulatory te sprzedawane są zazwyczaj z sondami zewnętrznymi które badają zarkes temperatury. W ofercie posiadamy regulatory temperatury montowane na szynie DIN oraz w puszcze FI60 takich firm jak: Zamel, F&F, Novatek Electro, Hager.