Regulatory temperatury te służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. Regulatory te sprzedawane są zazwyczaj z sondami zewnętrznymi które badają zarkes temperatury. W ofercie posiadamy regulatory temperatury montowane na szynie DIN oraz w puszcze FI60 takich firm jak: Zamel, F&F, Novatek Electro, Hager.

Regulatory temperatury 

na stronę

Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury służy do pomiaru i kontroli temperatury z czterech czujników PT100 podłączonych w układzie 2- lub 3-przewodowym oraz wyświetlania odczytów na wyświetlaczu i podania sygnałów alarmowych w przypadku przekroczenia zakresu któregoś z parametrów. Może być stosowany do ochrony: silników i generatorów, trójfazowych suchych...

Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury TR-101 służy do pomiaru i kontroli temperatury z czterech niezależnych czujników podłączonych w konfiguracji 2- lub 3-przewodowej oraz wyświetlania odczytów na wyświetlaczu.Przekaźnik może być stosowany w różnych gałęziach przemysłu, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Czujnik temperatury NTS-01 współpracuje z regulatorami temperatury RTM-01 i RTM-20 produkcji Zamel, przeznaczony jest do montażu natynkowego.

Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi układami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem MCK-102-14 służy do sterowania komorami mroźniczymi, ladami i monoblokami chłodniczymi oraz innymi handlowymi i przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi.

Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi układami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem MCK-102-20 służy do sterowania komorami mroźniczymi, ladami i monoblokami chłodniczymi oraz innymi handlowymi i przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi.

Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi urządzeniami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem MSK-301-85 przeznaczony jest do sterowania komorami mroźnymi, ladami chłodniczymi, monoblokami i innymi handlowymi i przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi.

Pokojowy regulator temperatury. Z programatorem tygodniowym. Zakres temp. 0÷60ºC. CRT-04 jest programowalnym, wielofunkcyjnym regulatorem elektronicznym umożliwiającym sterowanie urządzeniami grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury pomieszczenia lub kontroli temperatury otoczenia. Sonda w komplecie z regulatorem.

Przemysłowy regulator temperatury. 2-funkcyjny. Zakres temp. -100÷400ºC. Regulator realizuje wybraną funkcję pracy w oparciu o indywidualne wpisy parametrów temperatury, histerezy, opóźnienia zadziałania i innych wprowadzonych przez użytkownika. Sonda sprzedawana osobno.

Przemysłowy regulator temperatury. Regulator temp. 10-funkcyjny. Zakres temp. -100÷400ºC. CRT-06 jest programowalnym, wielofunkcyjnym regulatorem elektronicznym umożliwiającym sterowanie urządzeniami grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury pomieszczenia, kontroli temperatury otoczenia oraz temperatury substancji w warunkach przemysłowych z...

Przemysłowy regulator temperatury. Typu PID. Zakres temp. 0÷400ºC. CRT-15T jest cyfrowym regulatorem temperatury przystosowanym do regulowania temperatury poprzez włączanie i wyłączanie odbiornika podłączonego do wyjścia przekaźnikowego regulatora. Sonda w komplecie z regulatorem.

Regulator temperatury przeciwzamrożeniowy.Regulator temperatury służy do sterowania urządzeniami w systemach przeciwoblodzeniowych, zapobiegających zamarzaniu np.: rynien, schodów, podjazdów itp.

RT-820 zakres temperatury 4÷30°C. Regulatory temperatury ogólnego stosowania służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

RT-821 zakres temperatury -4÷5°C do systemów przeciwoblodzeniowych. Regulatory temperatury ogólnego stosowania służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

RT-822 zakres temperatury 30÷60°C. Regulatory temperatury ogólnego stosowania służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

RT-823 zakres temperatury 60÷95°C. Regulatory temperatury ogólnego stosowania służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

Pokojowy regulator temperatury. Termostat. Zakres temp 5÷35ºC. Regulator temperatury RT-824 przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi zasilanymi napięciem 230V, o prądzie maksymalnym nie przekraczającym 16A. Sonda w komplecie z regulatorem.

Pokojowy regulator temperatury. Z programatorem tygodniowym. Zakres temp. 5÷60ºC. Regulator temperatury RT-825 przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi zasilanymi napięciem 230V, o prądzie maksymalnym nie przekraczającym 16A. Sonda w komplecie z regulatorem.

RT-826, Cyfrowy. Zakres temp. -25÷130ºC. Regulator temperatury służy do sterowania urządzeniami grzewczymi i wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. 

Regulator temperatury RTM-01 służy do sterowania odbiornikami (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe) w zależności od temperatury panującej w otoczeniu zewnętrznego czujnika NTC. Urządzenie posiada możliwość regulacji temperatury zadanej za pomocą potencjometru znajdującego się na panelu przednim w zakresie +5 oC ÷ +40 oC. Do poprawnej pracy urządzenie...

Regulator temperatury RTM-02 służy do sterowania odbiornikami (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe, systemy antyoblodzeniowe) w zależności od temperatury panującej w otoczeniu zewnętrznego czujnika NTC. Urządzenie posiada możliwość regulacji temperatury zadanej za pomocą potencjometru znajdującego się na panelu przednim w zakresie -10 oC ÷ +40 oC. Do...

Regulator temperatury RTM-03 służy do sterowania odbiornikami (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe) w zależności od temperatury panującej w otoczeniu zewnętrznego czujnika NTC. Urządzenie posiada możliwość regulacji temperatury zadanej za pomocą potencjometru znajdującego się na panelu przednim w zakresie -10 ºC ÷ +90 ºC. Za pomocą drugiego potencjometru...

Cyfrowy regulator temperatury RTM-20 służy do sterowania odbiornikami (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe) w zależności od temperatury panującej w otoczeniu zewnętrznego czujnika NTC. Urządzenie posiada możliwość regulacji temperatury zadanej w zakresie +5 oC ÷ +60 oC. Do poprawnej pracy urządzenie wymaga podłączenia zewnętrznej sondy NTC-03. Sonda nie...

Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę oczekiwaną i temperaturę odniesienia, wybranie gotowej krzywej lub zmiana funkcji na regulację pokojową. Regulator utrzymuje temperaturę na źródle ciepła odpowiednią do punktu odniesienia (np. temperatury zewnętrznej lub...

Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę oczekiwaną i temperaturę odniesienia, wybranie gotowej krzywej lub zmiana funkcji na regulację pokojową. Regulator utrzymuje temperaturę na źródle ciepła odpowiednią do punktu odniesienia (np. temperatury zewnętrznej lub...

Regulatory temperatury te służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. Regulatory te sprzedawane są zazwyczaj z sondami zewnętrznymi które badają zarkes temperatury. W ofercie posiadamy regulatory temperatury montowane na szynie DIN oraz w puszcze FI60 takich firm jak: Zamel, F&F, Novatek Electro, Hager.