Ochronniki przepięć służą do zabezpieczenia urządzeń pracujących w rozdzielniach przemysłowych, szczególnie wrażliwych na przepięcia w sieci zasilającej.

Ochronniki przepięć