Moduły bezpiecznikowe służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.

Moduły bezpiecznikowe 

Obniżka!

Jednogniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.

Obniżka!

Dwugniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.

Obniżka!

Trójgniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.

Obniżka!

Czterogniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.

Moduły bezpiecznikowe służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.