Moduły bezpiecznikowe służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika. W modułach montuje się bezpieczniki topikowe, które się wymienia w przypadku wzrostu napięcia. Moduły bezpiecznikowy montowane są na szynie DIN.

Moduły bezpiecznikowe 

Jednogniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.

Dwugniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.

Trójgniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.

Czterogniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.

Moduły bezpiecznikowe służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika. W modułach montuje się bezpieczniki topikowe, które się wymienia w przypadku wzrostu napięcia. Moduły bezpiecznikowy montowane są na szynie DIN.