Gniazda 230V do rozdzielni elektrycznych montowane na szynie DIN.