Urządzenia stabilizacyjno-zapłonowe do opraw sodowych, metalohalogenkowych oraz downlight.

Układy zapłonowe 

Urządzenia stabilizacyjno-zapłonowe do opraw sodowych, metalohalogenkowych oraz downlight.