Lista produktów producenta: Novatek Electro

Novatek Electro to producent automatyki domowej oraz przemysłowej. W ofercie Novatek Electro można znaleźć wiele ciekawy artykułów i nowatorskich artykułów. Produkty te cechują się wysoką jakością.

na stronę

Uniwersalny automatyczny przełącznik faz służy do zasilania jednofazowej instalacji przemysłowej i domowej 230 V/50 Hz z trójfazowej 4-przewodowej sieci 3х380+N w celu zapewnienia bezzakłóceniowego zasilania jednofazowej instalacji elektrycznej i jej ochrony przed niedopuszczalnymi wahaniami napięcia w sieci.

Uniwersalny automatyczny przełącznik faz PEF-305 służy do zasilania jednofazowej instalacji przemysłowej i domowej 230 V/ 50 Hz z trójfazowej w celu zapewnienia bezzakłóceniowego zasilania jednofazowej instalacji elektrycznej i jej ochrony przed niedopuszczalnymi wahaniami napięcia w sieci.

Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury służy do pomiaru i kontroli temperatury z czterech czujników PT100 podłączonych w układzie 2- lub 3-przewodowym oraz wyświetlania odczytów na wyświetlaczu i podania sygnałów alarmowych w przypadku przekroczenia zakresu któregoś z parametrów. Może być stosowany do ochrony: silników i generatorów, trójfazowych suchych...

Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury TR-101 służy do pomiaru i kontroli temperatury z czterech niezależnych czujników podłączonych w konfiguracji 2- lub 3-przewodowej oraz wyświetlania odczytów na wyświetlaczu.Przekaźnik może być stosowany w różnych gałęziach przemysłu, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

RN-35 jest czujnikiem kolejności faz stosowanym do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z sieci trójfazowej przed uszkodzeniem, w przypadku zaniku napięcia fazowego, asymetrią napięć fazowych lub złą kolejnością faz.

Konwerter jest przeznaczony do wymiany danych pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci Ethernet 10BASE-T i 100BASE-T a urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485 i tworzącymi sieć Modbus. Konwerter pełni funkcje serwera Modbus polegające na połączeniu klientów Modbus poprzez sieć Ethernet. Konwerter pełni funkcje serwera Modbus polegające na...

Konwerter jest przeznaczony do wymiany danych pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci Ethernet 10BASE-T i 100BASE-T a urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485 i tworzącymi sieć Modbus. Konwerter pełni funkcje serwera Modbus polegające na połączeniu klientów Modbus poprzez sieć Ethernet. Konwerter pełni funkcje serwera Modbus polegające na...

Rejestrator RPM-416 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru wartości parametrów elektrycznych, wyświetlania tych wartości na wyświetlaczu oraz archiwizacji danych.

Dwukanalowy przekaźnik czasowy z opoznieniem zalaczenia REV-201M sluzy do komutacji obwodow elektrycznych pradu przemiennego 220 V/50 Hz i pradu stalego 24-100 V z regulowanym opoznieniem czasowym od 0 do 36000 s.

Moduł zabezpieczenia silników UBZ-304 (zwany w dalszej treści modułem ) służy do pełnego zabezpieczenia silników a synchronicznych o mocy od 2,5 do 315kW za pomocą standardowych zewnętrznych przekładników prądowych o prądzie obwodu wtórnego 5A.

Moduł zabezpieczenia silników UBZ-304 (zwany w dalszej treści modułem ) służy do pełnego zabezpieczenia silników a synchronicznych o mocy od 2,5 do 315kW za pomocą standardowych zewnętrznych przekładników prądowych o prądzie obwodu wtórnego 5A.

Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi układami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem MCK-102-14 służy do sterowania komorami mroźniczymi, ladami i monoblokami chłodniczymi oraz innymi handlowymi i przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi.

Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi układami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem MCK-102-20 służy do sterowania komorami mroźniczymi, ladami i monoblokami chłodniczymi oraz innymi handlowymi i przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi.

Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi urządzeniami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem MSK-301-85 przeznaczony jest do sterowania komorami mroźnymi, ladami chłodniczymi, monoblokami i innymi handlowymi i przemysłowymi urządzeniami chłodniczymi.

Ogranicznik poboru mocy OM-110 służy do ciągłej kontroli czynnej lub całkowitej mocy obciążenia jednofazowego.Zakres pomiarowy mocy: od 0 do 20 kW lub od 0 do 20 kVА.

Ogranicznik poboru mocy OM-110 służy do ciągłej kontroli czynnej lub całkowitej mocy obciążenia jednofazowego.Zakres pomiarowy mocy: od 0 do 20 kW lub od 0 do 20 kVА.

Ogranicznik poboru mocy OM-310 służy do: zabezpieczenia przed niewłaściwymi parametrami instalacji elektrycznej, pełnego odłączenia obciążenia w przypadku przekroczenia głównego progu poboru mocy w ciągu ustawionego przez użytkownika czasu, częściowego odłączenia obciążenia w przypadku przekroczenia dodatkowego progu poboru mocy w ciągu ustawionego przez...

Ogranicznik prądu RMT-101 przeznaczony jest do wyłączania obciążenia jednofazowego przy wzroście prądu powyżej ustawionej wartości w przedziałach: 0-10A oraz od 0-100A.Przekaźnik można stosować jako: amperomierz cyfrowy, przekaźnik ograniczenia poboru prądu, przekaźnik priorytetowy.

REV-114 jest urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do sterowania odbiornikami z niezależną zwłoką czasową. Przekaźnik czasowy zapewnia odpowiednią kolejność pracy odbiornika zgodnie z wprowadzonym przez użytkownika trybem.

Przekaźnik czasu REV – 120 jest urządzeniem, przeznaczonym do włączania i wyłączania obciążenia na zadane przez użytkownika okresy czasu.

Przekaźnik kontroli napięcia, symetrii i kolejności faz RNPP-311.1 jest przeznaczony do odłączenia obciążenia 400 V 50 Hz w przypadku: – niedopuszczalnych wahań napięcia w sieci trwających nie mniej niż 0,02 s; – zakłóceń symetrii amplitudowej napięcia sieciowego (asymetrii faz); – zanikiem, nieprawidłową kolejnością faz oraz załączeniem dwóch faz...

RNPP-312 służy do: kontroli dopuszczalnych wartości napięcia; kontroli kolejności faz i wystąpienia załączenia dwóch faz jednocześnie.

RN-118 służy do odłączenia obciążenia jednofazowej instalacji przemysłowej i domowej w przypadku niedopuszczalnych wahań napięcia w sieci oraz automatycznego ponownego załączenia po przywróceniu właściwych parametrów sieci.

Przekaźnik napięciowy jednofazowy PH-106 "Volt Control" służy do zabezpieczenia sprzętu AGD i RTV w przypadku wszelkiego rodzaju przepięć, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci zasilającej oraz skutków upalenia się przewodu neutralnego.