Bezpieczniki automatyczne zastępują tradycyjne wkładki topikowe.

Bezpieczniki automatyczne 

Bezpieczniki automatyczne zastępują tradycyjne wkładki topikowe.